home > Tips & checklists > Checklist internationale verhuizing

3 maanden voor verhuisdag

 • Huur opzeggen
 • Informeer tijdig uw internetprovider, telefoon- en kabelmaatschappij
 • Gegevens over het land en over de nieuwe woonplaats opvragen
 • Informeer tijdig naar scholen in uw nieuwe woonomgeving
 • Noteer de maten van uw nieuwe woning en teken een plattegrond uit
 • Wie zorgt voor het afkoppelen van elektrotoestellen (fornuis, wasmachine en droogkast) en verlichtingsarmaturen?
 • Checken of stekkers moeten aangepast worden naar de standaard van het land van bestemming
 • Een woning bevat dikwijls heel wat ‘vaste' elementen die mee verhuisd moeten worden. Denk aan gordijnstangen of -kappen, handdoekstangen, vast tapijt, inbouwmeubilair. Plan vooraf wie wat losmaakt.
 • Advies inwinnen over importvoorwaarden en restricties rond wijn en alcoholische dranken

1 maand voor verhuisdag

 • Verhuisdatum bevestigen
 • Vrije dagen aanvragen op het werk
 • Voorwerpen die u niet langer nodig heeft van de hand doen
 • Paspoorten en identiteitskaarten op geldigheid checken
 • Verblijfs- en importvergunningen regelen
 • Maak met uw bank de nodige afspraken voor de verhuis naar een nieuwe bank of bankfiliaal in uw nieuwe woonplaats
 • Gaslevering opzeggen
 • Waterlevering opzeggen
 • Scholen informeren en rapporten en afschriften verzamelen
 • Opgebruiken van diepvriesvoeding en voorraden
 • Regel het transport van de huisdieren
 • Hebben uw huisdieren de nodige vaccinaties dat het land van bestemming vereist? Vaak zijn er ook speciale medische certificaten nodig
 • Auto verkopen of de nodige regelingen treffen voor het overbrengen van de wagen conform de douanevoorschriften van het land van bestemming

2 weken voor verhuisdag

 • Arts inlichten
 • Zorg ervoor dat uw medische dossiers en rapporten in uw bezit zijn
 • Ziekenfonds inlichten
 • Verzekeringen afsluiten
 • Gemeentelijke diensten inlichten

1 week voor verhuisdag

 • Geef uwer telefoonnummer door aan het Verhuisshop-team. Zo bent u altijd bereikbaar wanneer u het huis verlaat.
 • Het nieuwe buitenlandse adres en het eventuele tijdelijke adres doorgeven aan het Verhuisshop-team.
 • Afspraak sleuteloverdracht oude adres vastleggen
 • Huiseigenaar/conciërge/syndicus inlichten
 • Trouwboekje en geboorteattesten bij elkaar zoeken
 • Oppas voor kinderen en huisdieren regelen voor verhuisdag
 • Afspraken maken voor stopzetten gas, water en elektriciteit en voor het opnemen van de meterstanden
 • Bibliotheekboeken binnenbrengen
 • Op het postkantoor de aanvraag regelen zodat briefwisseling automatisch naar het nieuwe adres wordt doorgezonden
 • Controleer of er niets achterblijft bij schoenmaker, droogkuis, …
 • Controleer of alle lockers (school, sportclub) leeg zijn

1 dag voor verhuisdag

 • Leg persoonlijke items die u nodig heeft tijdens de reis apart, zoals sleutels, reisdocumenten, paspoorten, tickets, medicatie, geld, …
 • Diepvriezer en ijskast ontdooien
 • Voldoende parkeerplaats voorzien voor de verhuiswagen
 • Elektrische apparaten afkoppelen

Verhuisdag zelf

 • Meterstanden gas, water, elekticiteit laten opnemen
 • Waterleiding aftappen bij streng vriesweer
 • De Verhuisshop-projectleider is er voor u. Maak een ronde door de woning en bespreek wat er moet gebeuren, zodat hij op de hoogte is van eventuele speciale wensen of specifieke instructies.
 • Houd sleutels, paspoorten, reisdocumenten en alle items die u tijdens de reis bij u houdt of in uw handbagage meeneemt, apart.
 • Informeer het verhuisteam van Verhuisshop over wat u bij aankomst op uw nieuwe locatie eerst nodig heeft. Het zorgt er dan voor dat die goederen als laatste worden geladen.
 • Alles is ingeladen en het verhuisteam staat vertrekkensklaar? Niets vergeten? Maak nog een laatste ronde om alles te checken.

Adreswijziging melden aan:

 • Familie
 • Buren
 • Vrienden en kennissen
 • Collega's
 • Arts
 • Tandarts
 • Apotheek
 • Dierenarts
 • Verzekeringsmaatschappijen
 • Verzekeringsmakelaars
 • Elektriciteitsmaatschappij
 • Watermaatschappij
 • Gasmaatschappij
 • Internetprovider
 • Telefoonmaatschappij
 • Kabelmaatschappij tv
 • Postkantoor
 • Bank
 • School
 • Sportclubs
 • Vrijetijdsverenigingen
 • Gemeentehuis
 • Bibliotheek
 • Kranten en tijdschriften
 • Boekenclub
 • Verzenders van catalogi
 • Organisator van schriftelijke cursussen
 • Kerk
 • Notaris
 • Ziekenfonds

 


Transpose Removals BV
Apolloweg 321
8239 DC Lelystad
Netherlands

Tel. +31 (0) 320 260196
Fax. +31 (0) 320 260862
E-mail. info@verhuisshop.eu